Uddannelsesstøtte

FDN har gennem de seneste 8 år ydet økonomisk støtte til 13 børn og unges uddannelse fra folkeskole og gymnasium til videregående uddannelse, såsom college, erhvervsrettede kurser og universitet. Børnene og de unge kommer fra fra HIV-ramte familier i Bondodistriktet i det vestlige Kenya og har, grundet deres forældres sygdom, fravær og svære økonomiske situation, svært ved at gennemføre en uddannelse.

Foreningens støtte har været med til at at sikre en stabil hverdag for børnene og de unge, og vi har gennem årene oplevet en mærkbar og positiv udvikling for dem såvel som for deres familier. Udover at åbne muligheder for en vej ud af den ekstreme fattigdom, rummer skolen nemlig også en lang række andre værdier som tryghed, fællesskab, håb, venskaber og stabilitet for børnene og de unge.

I foreningen har vi lagt vægt på at opretholde en nærhed med børnenes og de unges livssituation og følge dem tæt fra start til slut i deres uddannelsesforløb. Den nærhed har givet os en værdifuld indsigt i livsvilkårene for børn og unge i det vestlige Kenya og mulighed for at tilrettelægge vores støtte, så det passer til den enkeltes behov, ønsker og familiære situation. Af barnet eller den unge kræver vi kun et ønske om uddannelse og en god indsats i skolen.