Situationen i det vestlige Kenya

I det vestlige Kenya lever størstedelen af befolkningen under fattigdomsgrænsen, og da de fleste familier lever af eget landbrug, belaster de gentagne perioder med tørke derfor ofte familiernes levegrundlag.

Med en HIV-procent på mere end 20 % er dette område markant mere belastet af HIV end det øvrige Kenya, og manglende adgang til hospitaler betyder at for mange HIV-ramte familier foregår sygeplejen hjemme.

Når børn lever med HIV-smittede forældre påtager de sig uundgåeligt et massivt ansvar under den daglige pleje af forældrene, overtager flere opgaver i hjemmet og engagerer sig i aktiviteter for at skabe indkomst til mad og medicin. Disse opgaver er tunge, tidskrævende og kan til tider få konsekvenser for børnenes trivsel, helbred og skolegang. En anden problematik, som udspringer af den ekstreme fattigdom, er at mange unge piger bliver hjemme fra skole, når de har menstruation – ganske enkelt fordi de ikke har råd til hygiejnebind.

Så grundet manglende økonomi, tid og overskud har mange unge i dette område svært ved at gennemføre en uddannelse. Omvendt har skolen en stor betydning for børnene, idet den udover at åbne muligheder for en vej ud af den ekstreme fattigdom også rummer en lang række andre værdier som tryghed, fællesskab, håb, venskaber og stabilitet.