Bind i Kenya

 

Hvorfor er stofbind nødvendige i Kenyas landområder?

Fra de tidlige teenage-år skal piger og kvinder håndtere deres blødning en uge hver måned. Det er et fælles biologisk vilkår for kvinder verden rundt. Men når det kommer til muligheden for at håndtere dette faktum, kan vilkårene dog være meget forskellige.

At piger udebliver fra skolen under deres menstruation er et velkendt problem i Kenya.
i Kenyas landdistrikter kan det være tæt på umuligt at skaffe et bind.
I mange områder leveres kun få engangsbind til de lokale butikker, og de leveres sjældent. Det er derfor ikke sikkert at der er bind at skaffe i lokalområdet. Hvis der er bind i butikkerne, kan et traditionelt engangsbind koste en anseelig procentdel af en kvinde eller families budget. Hyppigt er familier nødt til at vælge mellem madvarer eller bind. De fleste i den situation ville vælge mad. Men menstruationen kommer alligevel. Løsningsmodellerne på dette er flere, men sjældent sunde eller komfortable for de unge piger. Ofte benyttes mos, blade og stofrester som interimistiske bind – med risiko for infektion og alvorlig sygdom til følge. Alt for ofte prostituerer unge piger sig, for at skaffe penge til bind, uden at belaste familiens økonomi. Andre igen benytter traditionelle metoder som isolere sig og sætte sig på jorden og lade blodet sive i jorden.

Ingen af disse løsninger gør det nemt at opretholde en normal skolegang.
I de områder vi arbejder, er det normalt at piger udebliver fra skole en uge om måneden fra de fylder 13.
Mange stopper skolegangen helt fra 13 års alderen, fordi familien ikke kan eller vil betale dyrt for en skolegang der ikke kan følges. Dette går ud over pigernes skolegang, karakterer, selvværd og selvtillid – og fremtidsmulighedder!

At have adgang til sundhedsmæssigt forsvarlige måder at håndtere sin blødning er en nødvendighed for pigernes skolegang. Ikke blot for at de fremmøder. Men også for, at de ikke skal bekymre sig om, hvornår deres menstruation kommer igen, så de kan koncentrere sig om deres læring resten af måneden.

Fordi Det Nytter uddeler SafePADs til pigerne i samarbejde med lokale undervisere i hygiejne og seksualundervisning, for at pigerne kan fokusere på deres uddannelse og sikre deres fremtid.

SafePAD er et genanvendeligt stofbind med en anti microbakteriel midter-lag, som leveres til pigerne i pakker med 6 bind. Med den rette håndtering og hygiejne sikrer dette pigerne bind til minimum 2 år. Fordi Det Nytter samarbejder med de lokale skoler, hvor der årligt uddeles bindpakker til alle piger i de relevante klassetrin, så pigerne kan forblive i skole. Bindene sys af sundhedstestede materialer fra danske RealReliefRay og produceres i Kenya af en lokal kvindegruppe, hvis arbejde lønnes af FordiDetNytter, sådan at kvinderne sikres en selvstændig indtjening ved salg af bindene.

Projektet giver pigerne den nødvendige støtte til at forblive i skolen, hvilket har stor betydning for pigernes selvværd og selvtillid. Dette skinner tydeligt igennem i deres faglige indsats og resultater. Udover at pigerne forsynes med bind og trusser, modtager de også seksualundervisning samt rådgivning om personlig hygiejne.


Se mere om SafePad her

Læs mere om WHOs fokus på Menstrual Hygiene and Health her:
https://www.who.int/pmnch/media/news/2020/menstrual_hygiene_health/en/