OM OS

Mission – Bind til skolepiger og en bedre fremtid

Fordi Det Nytter arbejder for at sikre 200 pigers adgang til skolegang på henholdsvis Onego Primary School og Bala Primary School i Vest-Kenya, også selvom og når de har deres menstruation. Foreningen sender årligt en forsendelse med materialer til produktion af genbrugelige stofbind fra Real Relief til Kisumu. En lokal kvindegruppe, startet af foreningen, producerer bindende, som foreningen køber af kvindegruppen og derefter overrækker til skolepigerne. Derved kan vi sikre bedre muligheder for pigerne og indkomst til kvinderne.

 

Mission – Kvindegruppen

Kvindegrupper har længe i Kenya været anset som en vigtig mulighed for at give kenyanske kvinder handlemuligheder, empowerment og økonomisk uafhængighed. Derfor har Fordi det Nytter i samarbejde med Onego Primary School startet denne kvindegruppe

En væsentlig fordel for kvinderne i en kvindegruppe er, at de hver især har mulighed for at tage et lån i kvindegruppen, og dermed mulighed for at få økonomisk støtte uden at være afhængig af en mand. Derfor er Fordi det Nytter stolte af at være med til at give disse kvinder muligheden for at være mere økonomisk uafhængige af behovet for en mand.

Fortjenesten for at det har kunne lade sig gøre at starte denne kvindegruppe tilfalder helt og holdent Testrup Højskole, der i 2017 donerede 35.000 kr til foreningen. Vi er dybt taknemmelige for denne store og flotte donation og, at Testrup Højskole har set værdien i foreningen og dens arbejde.

 

Organisation og flow

Foreningen

Fordi det Nytter blev stiftet på den stiftende generalforsamling 8. november 2010, hvor også foreningens bestyrelse blev valgt. Bestyrelsen mødes jævnligt og varetager foreningens drift. Louise Buhl Andersen har siddet som formand indtil forsommeren 2019. I dag har Marianne Stæhr Olsen formandsposten.

Økonomi

Foreningens arbejde er baseret på frivillig arbejdskraft og finansieret gennem private donationer. Donationerne har stor betydning for vores arbejde i Kenya, og vi sætter stor pris på al den støtte vi modtager. Vores dybeste tak til alle som har støttet op om projektet og været med til at muliggøre vores arbejde i Kenya.
Foreningen modtager ingen offentligt støtte.

Indsamlingsregnskab sep.2020-sep.2021

Indsamlingsregnskab 16 sept 2020 til 15 sept 2021