HISTORIE

Historie

Marianne var i 2013 frivillig med Mellemfolkeligt Samvirke. Her underviste hun på Onego Primary School og undrede sig over, at pigerne en gang imellem udeblev fra skole, når de menstruerede. Derfor startede hun organisationen ‘Project Sanitary Towels’ . Gennem de nære kontakter hun havde opbygget i lokalområdet fik hun hjælp til at organisere indkøb, undervisning og udlevering af genbrugelige stofbind til pigerne på skolen.

I 2018 mødte Marianne Louise Buhl Andersen, som startede foreningen Fordi det Nytter i 2010. Fordi det Nytters arbejde på daværende tidspunkt med økonomisk støtte til uddannelse til børn og unge af HIV- og aids-ramte forældre i landsbyen Nyang’oma i Bondo-distriktet i det vestlige Kenya.
Fordi begge kvinders projekter handlede om at sikre unges ret til uddannelse i og holde dem i skolen, så de en mulighed og fordel ved at samarbejde. Project Sanitary Towels blev derfor en del af foreningen Fordi det Nytter.

Ved generalforsamlingen i 2019 skete en naturlig udskiftning i bestyrelsesposterne. Den nye bestyrelse valgte at afvikle projektet i Nyomgoma, for i stedet at fokusere på underprojektet Project Sanitary Towels, som derefter overtog navnet på foreningen Fordi det Nytter.

Marianne og projektet Sanitary Towels fik i 2017 igennem et stort økonomisk bidrag fra Testrup Højskole mulighed for at medvirke til at starte en lokal kvindegruppe i Kisumu. Gruppen består af af 10 kvinder. En af hovedopgaverne for kvindegruppen er at sy menstruationsbind, som FDN køber af kvindegruppen.  FDN har hjulpet kvindegruppen i gang ved at donere symaskiner og stofmaterialer samt sikret at kvinderne har et arbejdsrum på Onego Primary School, hvor de kan være, holde møder samt arbejde og sy.
Vi er dybt taknemmelige for denne store og flotte donation og, at Testrup Højskole har set værdien i foreningen og dens arbejde.

I foråret 2020 indgik Fordi det Nytter et samarbejde med den danske virksomhed Real Relief, hvilket betød, at vi skiftede den gamle bindtype ud med Real Reliefs Safepads. De er mere hygiejniske og har en længere holdbarhed.

Du kan læse mere om Real Relief og deres Safepads her