FDN’s historie

Foreningen Fordi det Nytter blev startet på baggrund af Louise Buhl Andersens kandidatafhandling i antropologi på Københavns Universitet.

Louise tilbragte efteråret 2009 i landsbyen Nyang’oma i Bondo-distriktet i det vestlige Kenya, for at foretage et forskningsprojekt om børn som lever med syge forældre. Ved at deltage i børnenes dagligdag undersøgte hun, hvilket ansvar disse børn lever med, hvilke udfordringer de møder, når de passer deres syge forældre og hvordan børnene takler denne situation. I en længere periode blev hun en stor del af børnenes liv og deltog aktivt i deres daglige aktiviteter på godt og ondt.

Da hun tog derfra, lovede hun sig selv, at hun ville fortsætte arbejdet for at kunne give børnene et håb om en bedre fremtid. Dermed opstod ideen til foreningen Fordi det Nytter (FDN) og det første støttearrangement som blev afholdt i november 2010.

I 2018 gik Fordi Det Nytter sammen med projekt Sanitary Towels, startet af Marianne Stæhr Olsen, der sikrer unge pigers skolegang og udviklingsmulighedder, ved uddeling af bind og seksualundervisning, samt oprettelse af kvindegrupper hvor ufaglærte kvinder sikres økonomisk indkomst ved produktion og salg af bind til projektet.

Foreningen

Fordi det Nytter blev stiftet på den stiftende generalforsamling 8. november 2010, hvor også foreningens bestyrelse blev valgt. Bestyrelsen mødes jævnligt og varetager foreningens drift. Louise Buhl Andersen har siddet som formand indtil december 2018. I dag har Marianne Stæhr Olsen formandsposten.

Støttearrangementer og indsamlinger

FDN har afholdt to støttearrangementer hvoraf det første blev afholdt i november 2010 i Trommen, Hørsholm. Her optrådte Carsten Eskelund, Jonatan Spang, Carsten Bang, Christian Fuhlendorff, Jesper Juhl, Jacob Tingleff, Tobias Dybvad, Christian Brøns, Mathilde Falch, Homesick Hank og Joakim Shaun. Arrangementet indsamlede næsten 100.000 kr. til foreningens arbejde.

Foreningens andet støttearrangement blev afholdt på Bremen Teater i København i maj 2012. Her optrådte Carsten Eskelund, Tobias Dybvad, Carsten Bang, Jesper Juhl, Christian Fuhlendorff, Jacob Tingleff, Jonny Hefty & Jøden, Panamah, Benjamin Koppel, Per Vers, DJ Noize, Thomas Madvig, SlickFandango og PlayaDj. Aftenen indsamlede 103.000 kr.

Udover de større støttearrangementer har flere frivillige afholdt mindre indsamlinger. I den forbindelse vil vi gerne give en stor tak til Carsten Eskelund, Christian Kruse og Testrup Højskole.

Økonomi

FDN’s økonomi er baseret på indtægter fra støttearrangementerne, medlemskontingenter og sponsorater. Foreningen modtager ingen offentligt støtte.

Uddannelsesstøtte

FDN startede oprindeligt som uddannelsesstøtte. FDN har i 8 år ydet økonomisk støtte til 13 børn og unges uddannelse fra folkeskole og gymnasium til videregående uddannelse, såsom college, erhvervsrettede kurser og universitet. Børnene og de unge hvis skolegang er sponsoreret af FDN kom fra fra HIV-ramte familier i Bondodistriktet i det vestlige Kenya og havde, grundet deres forældres sygdom, fravær og svære økonomiske situation, svært ved at gennemføre en uddannelse.

Foreningens støtte har været med til at at sikre en stabil hverdag for børnene og de unge, og vi har gennem årene oplevet en mærkbar og positiv udvikling for dem såvel som for deres familier. Udover at åbne muligheder for en vej ud af den ekstreme fattigdom, skabte skolen nemlig også en lang række andre værdier som tryghed, fællesskab, håb, venskaber og stabilitet for børnene og de unge.

I foreningen har vi lagt vægt på at opretholde en nærhed med børnenes og de unges livssituation og følge dem tæt fra start til slut i deres uddannelsesforløb. Den nærhed har givet os en værdifuld indsigt i livsvilkårene for børn og unge i det vestlige Kenya og mulighed for at tilrettelægge vores støtte, så det passer til den enkeltes behov, ønsker og familiære situation.