Menstruel ligestilling

Troen på, og arbejdet for, at menstruationsprodukter er økonomisk overkommelige, sikre og tilgængelige for alle – også dem i nød.

Halvdelen af verdens befolkning bløder hver måned. Ikke af valg, men af biologi. ”Menstrual equity” handler om behovet for retfærdighed, ligestilling og menneske – og sundheds rettigheder i forbindelse med dette faktum. I skrivende stund er blødning forbundet med stigma, økonomisk ulighed, sundhedsrisiko og ulige muligheder for uddannelse, arbejde og indflydelse mv.

For at få et fuldt retfærdigt samfund skal vi have love og politikker, der tager højde for den virkelighed, at halvdelen af verdens befolkning menstruerer. Menstruationsprodukter bør være skattefritaget. De bør være overkommelige at betale og tilgængelige for alle, sikre for vores kroppe og designes så de skåner planeten. Menstruation bør ikke holde nogen tilbage!

I alle lande rapporterer kvinder at opleve tabu omkring deres blødning. Tabu som varierer fra skam og adfærd omhandlende at skjule blødningen til komplet isolation fra samfundet i 3-7 dage.

I alle lande er kvinder nødsaget til at indregne økonomisk råderum til sanitetsprodukter månedligt. Dette faktum, at halvdelen af verdens befolkning må betale for deres biologi, har varierende omkostninger, alt efter hvor du befinder dig. I nogle lande oplever kvinder at nødvendige (need to have) sanitetsprodukter er beskattet i samme omfang som luksusprodukter, med op til 4 gange så høj beskatning som ”nice to have” produkter som læbestift og kage. I andre lande må kvinder månedligt vælge mellem mad eller bind, grundet bind-priser tilsvarende en ugeløn, forsaget af en kombination af fattigdom, manglende produkter og stigma. Endeligt kæmper en stor mængde kvinder med helbredsproblemer, af og til dødelige, når de, af mangel på sanitære produkter, benytter sammenrullede blade, mugne stofrester mv. til at klare sig igennem deres blødning.

Ovenstående problematikker biddrager til at unge kvinder, i eks. Kenya, udebliver fra skole 1 uge om måneden, eller fuldstændig stopper deres skolegang når de kommer i puberteten. Et faktum der risikerer at få fatale konsekvenser for deres fremtidsmuligheder, menneskeligt såvel som økonomisk og politisk.

Weiss-Wolf skriver, at;

“For at få et fuldt retfærdigt og deltagende samfund skal vi have love og retningslinjer, der sikrer, at menstruationsprodukter og relaterede hygiejnebehov er sikre, overkommelige og tilgængelige for dem der har brug for dem. Evnen til at få adgang til disse ting påvirker en persons frihed til at arbejde og studere, at være sund og at deltage i det daglige liv med grundlæggende værdighed. Og hvis adgangen er kompromitteret – uanset om det er fattigdom eller stigmatisering eller mangel på uddannelse og ressourcer – er det i alle vores interesser at sikre, at disse behov er opfyldt. ”

(Perioder Gone Public: Standby for Menstrual Equity, Arcade Publishing, oktober 2017)