Baggrund

Foreningen Fordi det Nytter blev startet på baggrund af Louise Buhl Andersens kandidatafhandling i antropologi på Københavns Universitet.

Louise tilbragte efteråret 2009 i landsbyen Nyang’oma i Bondo-distriktet i det vestlige Kenya, for at foretage et forskningsprojekt om børn som lever med syge forældre. Ved at deltage i børnenes dagligdag undersøgte hun, hvilket ansvar disse børn lever med, hvilke udfordringer de møder, når de passer deres syge forældre og hvordan børnene takler denne situation. I en længere periode blev hun en stor del af børnenes liv og deltog aktivt i deres daglige aktiviteter på godt og ondt.

Da hun tog derfra, lovede hun sig selv, at hun ville fortsætte arbejdet for at kunne give børnene et håb om en bedre fremtid. Dermed opstod ideen til foreningen Fordi det Nytter (FDN) og det første støttearrangement som blev afholdt i november 2010.

Foreningen

Fordi det Nytter blev stiftet på den stiftende generalforsamling 8. november 2010, hvor også foreningens bestyrelse blev valgt. Bestyrelsen mødes jævnligt og varetager foreningens drift. Louise Buhl Andersen har siddet som formand indtil december 2018. I dag har Marianne Stæhr Olsen formandsposten.

Støttearrangementer og indsamlinger

FDN har afholdt to støttearrangementer hvoraf det første blev afholdt i november 2010 i Trommen, Hørsholm. Her optrådte Carsten Eskelund, Jonatan Spang, Carsten Bang, Christian Fuhlendorff, Jesper Juhl, Jacob Tingleff, Tobias Dybvad, Christian Brøns, Mathilde Falch, Homesick Hank og Joakim Shaun. Arrangementet indsamlede næsten 100.000 kr. til foreningens arbejde.

Foreningens andet støttearrangement blev afholdt på Bremen Teater i København i maj 2012. Her optrådte Carsten Eskelund, Tobias Dybvad, Carsten Bang, Jesper Juhl, Christian Fuhlendorff, Jacob Tingleff, Jonny Hefty & Jøden, Panamah, Benjamin Koppel, Per Vers, DJ Noize, Thomas Madvig, SlickFandango og PlayaDj. Aftenen indsamlede 103.000 kr.

Udover de større støttearrangementer har flere frivillige afholdt mindre indsamlinger. I den forbindelse vil vi gerne give en stor tak til Carsten Eskelund, Christian Kruse og Testrup Højskole.

Økonomi

FDN’s økonomi er baseret på indtægter fra støttearrangementerne, medlemskontingenter og sponsorater. Foreningen modtager ingen offentligt støtte.

Hvad støtter Fordi det Nytter?

FDN’s hovedaktiviteter er i dag centreret om tre hovedprojekter:

Projekt Sanitary Towels
Women’s Group
Uddannelsesstøtte