Menstrual Equity og Period Poverty

 

Period poverty

– Konsekvenserne af at håndtere menstruation i fattigdom & fattigdom som følge af at have menstruation.

“For at få et fuldt retfærdigt og deltagende samfund skal vi have love og retningslinjer, der sikrer, at menstruationsprodukter og relaterede hygiejnebehov er sikre, overkommelige og tilgængelige for dem der har brug for dem. Evnen til at få adgang til disse ting påvirker en persons frihed til at arbejde og studere, at være sund og at deltage i det daglige liv med grundlæggende værdighed. Og hvis adgangen er kompromitteret – uanset om det er fattigdom eller stigmatisering eller mangel på uddannelse og ressourcer – er det i alle vores interesser at sikre, at disse behov er opfyldt. ” – Weiss Wolf, Periods gone public.

…..

Menstruel lighed – Menstrual Equity

forekommer også herhjemme

Gratis bind i skotland
Hjemløse og deres blødning mv.

Rapport om menstruel fattigdom i EU:
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/news/news/2018/11/tackling-the-taboo-of-menstrual-hygiene-in-the-european-region

 

 

Læs mere her: The Menstrual Movement. Hvor du kan finde en ordborg