Menstrual Equity og Period Poverty

 

Period poverty

– Konsekvenserne af at håndtere menstruation i fattigdom
& fattigdom som følge af at have menstruation.

 

“For at få et fuldt retfærdigt og deltagende samfund skal vi have love og retningslinjer, der sikrer, at menstruationsprodukter og relaterede hygiejnebehov er sikre, overkommelige og tilgængelige for dem der har brug for dem. Evnen til at få adgang til disse ting påvirker en persons frihed til at arbejde og studere, at være sund og at deltage i det daglige liv med grundlæggende værdighed. Og hvis adgangen er kompromitteret – uanset om det er fattigdom eller stigmatisering eller mangel på uddannelse og ressourcer – er det i alle vores interesser at sikre, at disse behov er opfyldt. ” – Weiss Wolf, Periods gone public.

Et globalt problem og en del af WHO verdens mål

Denne problematik er ikke unik for Kenya.
Økonomiske, biologiske, psykologiske eller sociale konsekvenser af ikke at have råd eller adgang til at håndtere sin menstruation kaldes PERIOD POVERTY.
Period poverty er ikke et niche problem.
Period poverty er et globalt problem og medvirker til at holde hele befolkningsgrupper i fattigdom, ved markant at medvirke til uddannelses- og lønnings-gap for 50% af befolkningen i de respektive grupper.
Period poverty er heller ikke isoleret til såkaldte U-lande.
WHO opgør at der i Europa er alarmerende problematikker med period poverty som bl.a. udeblivelse fra skole, problemer med at betale bind for studerende og manglende adgang til sanitære faciliteter for hjemløse kvinder.

Læs mere om period poverty i Europa her:
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/news/news/2018/11/tackling-the-taboo-of-menstrual-hygiene-in-the-european-region

Læs mere om WHOs fokus på Menstrual Hygiene and Health her:
https://www.who.int/pmnch/media/news/2020/menstrual_hygiene_health/en/

Læs mere om menstruations påvirkning på ligestilling og lige mulighedder her:

https://fordidetnytter.dk/baggrund/

 

 

Læs mere her: The Menstrual Movement. Hvor du kan finde en ordborg